Wat betekent het Coronavirus voor de begrafenis- en crematieverenigingen?

Nardus, het overkoepelende orgaan van aangesloten uitvaartverenigingen, adviseert de verenigingen hoe om te gaan met de uitvaarten, in verband met de huidige situatie omtrent het Corona-virus. (Update 1 april 2020)

We kunnen nog steeds thuis opbaren en uitvaartplechtigheden organiseren voor minder dan 30 personen als de aanwezigen 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren. Consumpties zijn niet toegestaan. Juist nu is het belangrijk nabestaanden extra te ondersteunen. De uitvaartverzorger weet wat niet kan, maar zoekt graag de mogelijkheden van wat juist nu wel kan. Dit kan op allerlei manieren binnen de regels van het RIVM. Een extra detail, een extra gebaar maakt een wereld van verschil voor nabestaanden. Dat kan bij het opbaren, door een erehaag te vormen, tijdens een uitvaart, door livestreaming, foto’s of filmopnames te maken maar ook wellicht achteraf in een latere herdenkbijeenkomst. Als nabestaanden terugkijken op een uitvaart, dan zouden ze moeten denken: ja, dat was zwaar en heftig, maar wat heeft die uitvaartverzorger dat goed opgepakt voor ons, we voelden ons gesteund.

Risico op besmetting
Het coronavirus wordt vooral overgedragen door hoesten en niezen. Het virus verspreidt zich via kleine druppeltjes uit de neus en mond van iemand die ziek is. Hoewel een virus altijd een mens of dier nodig heeft om ‘in leven te blijven’, kan het ook voor een bepaalde periode buiten het lichaam overleven.

Overledene
Na overlijden is een lichaam zo goed als niet meer besmettelijk. Het kan bij andere lichamen gekoeld worden, er mag thuis worden opgebaard en naasten kunnen afscheid nemen. U neemt de beschermingsmaatregelen die u altijd moet nemen, met name bij de verzorging en het overbrengen.

Via materialen
Het virus kan worden overgedragen als een besmet persoon bijvoorbeeld boven een pen niest, een ander deze pen ook aanraakt en vervolgens met de handen zijn gezicht aanraakt. Afhankelijk van het type oppervlak, de temperatuur en de luchtvochtigheid, kan het virus enkele uren tot enkele dagen besmettelijk blijven. Het is daarom belangrijk ook deze manier van overdracht te stoppen en oppervlakken en spullen die worden aangeraakt – door mogelijk besmette personen – goed schoon te maken. Dit kan met gewone huishoudelijke schoonmaakmiddelen.

Bestuursteam coronavirus
De branche heeft een bestuursteam coronavirus ingesteld (bestaande uit BGNU, Nardus, LVC en LOB) dat de richtlijnen van overheid en RIVM vertaalt naar de uitvaartbranche.
Hieronder leest u algemene adviezen en adviezen voor verschillende onderdelen van het uitvaartproces. Alle informatie wordt steeds geactualiseerd volgens de laatste aanwijzingen van overheid en RIVM.

Het bestuursteam coronavirus geeft de volgende dringende adviezen:

Voor rouw- of condoleancebezoek gelden dezelfde restricties als voor uitvaarten: maximaal 30 personen;
In thuissituaties mogen niet meer dan drie bezoekers tegelijkertijd ontvangen worden en zij moeten een onderlinge afstand van 1,5 meter houden, uitgezonderd leden van eenzelfde huishouden: zij hoeven geen afstand te houden van elkaar;
In plaats van handen schudden kunt u nabestaanden condoleren door bijvoorbeeld uw hand op uw hart te leggen en de condoleance uit te spreken. Ook het namasté gebaar is tegenwoordig een mooi geaccepteerd gebaar om uw medeleven te uiten.