Onze vereniging is lid van de Federatie van de Uitvaartverenigingen in de provincie Groningen,
die lid is van de landelijke organisatie Nardus samenwerkende uitvaartorganisatie.
Nardus behartigt de belangen van ongeveer 1 miljoen mensen, gebundeld in
zeven uitvaartorganisatieverbonden (samen goed voor bijna 500 uitvaartverenigingen)
en elf individueel aangesloten organisaties.
Nardus informeert alle aangesloten verenigingen over actuele ontwikkelingen middels
een maandelijkse nieuwsbrief.
In de provincie Groningen wordt 2 keer per jaar vergaderd door de aangesloten verenigingen.