Informatie Kerkhoven Harkstede en Scharmer

 

Er is in zowel Harkstede als in Scharmer een kerkhof. Deze kerkhoven zijn eigendom van de Protestantse Gemeente Scharmer-Harkstede.
Voor informatie over de kerkhoven kunt u terecht bij:

Dhr. H Sikkema
is de Kerkrentmeester en geeft informatie voor het gebruik van de monumentale kerk en De Graankorrel inclusief de opbaarruimte.
telefoon: 050-5411709

Dhr. J. van de Vendel
verzorgt namens het college van Kerkrentmeesters het administratieve beheer van de begraafplaatsen.
Hij zorgt ervoor dat het graf gedolven wordt door de grafdelvers en dat het graf na de plechtigheid weer netjes gesloten wordt. Het graf wordt voorzien van een bordje, waarop de naam van de overledene staat.
Verder kunt u bij hem informatie krijgen over:
-het kopen van graven en de daaraan verbonden kosten.
-de ligplaats van eventuele familieleden of andere personen die u zoekt.
telefoon: 06-460 62 356