Direct na overlijden moet er veel geregeld worden. Nabestaanden hebben naast hun verdriet en emotionele belasting ook de zorg voor vele praktische zaken.
 

Wat te doen kort na overlijden

  • Waarschuw een arts in verband met de verklaring van overlijden.
  • Ga na of er een uitvaartverzekering is.
  • Neem, binnen 24 uur, contact op met de uitvaartverzorger van onze vereniging:
   Uitvaartzorg Brouwer tel 0598- 399036 of 06-20549747
   Verder kunt u kijken op www.uitvaartzorg-brouwer.nl
  • Ga na of er een testament en/of codicil aanwezig is.
  • Zorg voor een akte van overlijden. Dit wordt verzorgd door de uitvaarverzorger Brouwer. Als u een andere uitvaarverzorger wilt, dan dit ook eerst melden aan dhr Brouwer.
  • Zorg voor een Verklaring van erfrecht. (bij notaris)

 

Bankzaken:

 1. Bankinstellingen worden niet door de burgerlijke stand op de hoogte gebracht van het overlijden.
  U moet bankinstellingen waar de overledene rekeningen, leningen of andere zaken had lopen, zelf schriftelijk op de hoogte stellen van het overlijden.

  Daarvoor heeft u de volgende gegevens nodig:
   gegevens van de overleden nummer van de rekeningen,
  • lening, bank-/giropassen, creditcards, etc.,
  • akte van overlijden,
  • de verklaring van erfrecht,
  • trouwboekje of samenlevingscontract (indien van toepassing),
  • schriftelijke toelichting om aan te geven wat de bedoeling is (vaak gebruiken banken hiervoor
     hun eigen formulieren),
  • een geldig legitimatiebewijs

 2. Informeren of overledene een bankkluis nalaat.
 3. Informeren of overledene een effectendepot nalaat.
 4. Maak een inventarisatie van automatische overschrijvingen, creditcards en betaalcheques
      en zet deze eventueel stop.

 

Toelichting:
Verklaring van erfrecht laten opstellen.
Een verklaring van erfrecht is een officiële verklaring van een notaris waaruit blijkt of er een testament is, wie de erfgenamen zijn en voor welk deel zij recht hebben op nalatenschap. Vaak wordt hierin ook opgenomen aan wie de gezamenlijke erfgenamen volmacht hebben gegeven om de erfenis af te wikkelen.
Een verklaring van erfrecht is nodig voor het deblokkeren van rekeningen of het wijzigen van papieren die op naam van de overledene staan. Maar ook voor het innen van uitkeringen, verzekeringsgelden en restituties van belastingen van de overledenen.
Voor het verkrijgen van een verklaring van erfrecht maakt u een afspraak bij de notaris.
Ga voor meer informatie naar http://www.notaris.nl