De vereniging stelt zich ten doel haar leden, respectievelijk de erfgenamen van diegenen die tot hun overlijden lid waren, tegemoet te komen in de kosten van de begrafenis of crematie.

De vereniging adviseert bij hetgeen tot de voor- en nazorg van de begrafenis of crematie gerekend kan worden, overeenkomstig de wensen van de familie of opdrachtgever.
De vereniging beoogt de overledenen zo waardig mogelijk te begraven op de begraafplaatsen van genoemd kerkdorp Harkstede-Scharmer, of zo waardig mogelijk te cremeren in een daarvoor bestemd crematorium.

De vereniging probeert dit doel te bereiken door het in eigen beheer verzorgen van begrafenissen en crematies te Harkstede-Scharmer. Hierbij wordt gebruik gemaakt van eigen personeel, eigen materiaal en overige benodigdheden voor het verzorgen van de begrafenis of crematie.