Verlies van dierbaren is onontkoombaar. Iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken, je kunt er niet omheen. Je hebt verdriet, gaat piekeren en voelt je depressief en eenzaam. Je trekt je soms ook terug uit het sociale leven en gaat anders tegen de wereld aankijken.
Rouw kan ook allerlei lichamelijke klachten tot gevolg hebben.
Tegelijkertijd is het echter een natuurlijk proces en het hoort bij het leven.

Meer informatie over rouwverwerking kun u vinden op: