Agendapunten:

 1. Opening
 2. Gedenken overledenen
 3. Notulen jaarvergadering 2023
 4. Ingekomen stukken
 5. Jaarverslag secretaris
 6. Jaarverslag penningmeester
 7. Verslag kascommissie
 8. Voortgang onze vereniging
 9. Pauze
 10. Presentatie mevr. Trudy de Weerd over de Natuurbegraafplaats Reiderwolde te WInschoten
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Deze agenda ligt ook ter inzage tijdens de vergadering.
Na afloop bent u in de gelegenheid om vragen te stellen.

Kijk verder op onze website voor meer informatie en contacten.