Notulen Jaarvergadering 2020

Vanwege de Coronamaatregelen was het niet mogelijk om een Algemene Ledenvergadering te organiseren in 2020.
Hieronder vindt u het jaarverslag van de activiteiten van de vereniging in 2020.

Loading...